متون عمومي

                                                                                پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین(ع)
 

ردیف نام ، نام خانوادگی نوع تخصص
1 دکتر سیما کربلایی متخصص جراحی عمومی
2 -------------------------- متخصص جراحی عمومی
3 دکتر معصومه منصوری متخصص اطفال
4 دکتر آیدا کمالی متخصص اطفال
5 دکتر نفیسه موئیدنیا متخصص زنان و زایمان
6 دکتر زینب رضایی مجد متخصص زنان و زایمان
7 دکتر بنفشه عطاپور متخصص داخلی
8 دکترعصمت یزدی متخصص داخلی
9 دکتر پیله چی متخصص قلب و عروق
10 دکتر رویا رضایی متخصص قلب و عروق
11 دکتر موعد صباغ متخصص پاتولوژیست
12 دکتر آزاده سادات خردمند متخصص روانپزشکی
13 دکتر فاطمه محمدی متخصص سونوگرافی
14 دکتر کامبیز بروجلی متخصص بیهوشی
15 دکتر مریم رجبی متخصص بیهوشی
16 دکتر وحید رائفی متخصص بیهوشی
17 دکتر جواد جمالی متخصص بیهوشی
18 دکتر فاطمه فرجی متخصص بیهوشی
19 دکتر شیرین حبیبی متخصص بیهوشی
 
                                               
                                                            پزشکان عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)
ردیف نام و نام خانوادگی نوع تخصص
1 دکتر کامران کاشی زاده پزشک عمومی
2 دکتر مهران غفاری پزشک عمومی
3 دکتر علی یزدیان پزشک عمومی
4 دکتر سید محسن سیدپور پزشک عمومی

 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15