متون عمومي

                                                                                پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین(ع)
 

ردیف نام ، نام خانوادگی نوع تخصص
1 دکتر پیمان صدری متخصص جراحی عمومی
2 دکتر سیما کربلائی متخصص جراحی عمومی
3 دکتر معصومه منصوری متخصص اطفال
4 دکتر آیدا کمالی متخصص اطفال
5 دکتر محبوبه محمدی متخصص زنان و زایمان
6 دکتر بنفشه عطاپور متخصص داخلی
7 دکتر علیرضا کربلائی متخصص داخلی
8 دکتر موعد صباغ متخصص پاتولوژیست
9 دکتر کامبیز بروجلی متخصص بیهوشی
10 دکتر آزاده احمدی طباطبائی متخصص بیهوشی
11 دکتر وحید رائفی متخصص بیهوشی
12 دکتر جواد جمالی متخصص بیهوشی
13 دکتر فاطمه فرجی متخصص بیهوشی
14 دکتر شیرین حبیبی متخصص بیهوشی
 
                                               
                                                            پزشکان عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)
ردیف نام ، نام خانوادگی نوع تخصص
1 دکتر کامران کاشی زاده پزشک عمومی
2 دکتر مهران غفاری پزشک عمومی
3 دکتر علی یزدیان پزشک عمومی
4 دکتر سید محسن سیدپور پزشک عمومی

 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15