سومین همایش درون دانشگاهی دانشکده پزشکی

  • هفتادمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران و اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان با رویکرد چالش های تروما (3 - 1 آبان ماه 98)
  • چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز (23 - 22 آبان ماه 98)
  • همایش سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی (16 بهمن ماه 98)