معرفی پرسنل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس و شماره تماس
1 دکتر رقیه مهردل مدیر عامل کلینیک ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
2 مهندس رضا ربیعی مدیر کلینیک‌های ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
3 فاطمه بیگم حاج رضایی مسئول امور اداری کلینیک ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
4 حسین شیخی عامل مدیر مالی کلینیک ویژه قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
5 فریدون شعبانی مدیر داخلی کلینیک ویژه محمدزاده قزوین، میدان جانبازان، بلوار نخبگان، جنب تالار برلیان
6 رضا عسگری غنچه مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه بوعلی قزوین، خیایان نادری، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا - 33339049
7 سعید عمویی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه ولایت قزوین، شهرک مینودر، میدان تعاون، بیمارستان ولایت - 33790710
8 سید کریم خرم حسینی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه کوثر قزوین،خیابان طالقانی، کوچه اداره برق، بیمارستان کوثر - 33236378
9 مهدی رسولی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه شهید رجایی قزوین، خیابان پادگان، بالاتر از چهارراه پادگان، بیمارستان شهید رجایی - 33335800
10 مهندس محمود رجبی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه قدس قزوین، بلوار شهید بهشتی، جنب میدان قدس، بیمارستان قدس - 33335754
11 مجید چتروز مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه تاکستان تاکستان، خیابان شهید فکوری، بهداشت تاکستان، بیمارستان شفاء
12 صفر فیض الهی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه الوند الوند، انتهای خیابان ده متری امام خمینی (ره)، جنب ساختمان همودیالیز
13 دکتر محسن چیت سازان مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه آبیک آبیک، ضلع جنوبی میدان آزادگان، نبش ورودی شهرک خرم بیمارستان شهدا