معرفی پرسنل
ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس و شماره تماس
1 دکتر علی اکبر کرمی مدیر عامل کلینیک ویژه قزوین، خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه فردوسی، روبروی بیمارستان مهرگان
2 خانم فاطمه بیگم حاج رضایی مسئول امور اداری کلینیک ویژه قزوین، خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه فردوسی، روبروی بیمارستان مهرگان
3 حسین شیخی عامل مدیر مالی کلینیک ویژه قزوین، خیابان فردوسی، بالاتر از چهارراه فردوسی، روبروی بیمارستان مهرگان
4 محمد هاشم کیایی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه بوعل قزوین، خیایان نادری، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا - 33339049
5 محسن ادهمی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه ولایت قزوین، شهرک مینودر، میدان تعاون، بیمارستان ولایت - 33790710
6 سعید عمویی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه کوثر قزوین،خیابان طالقانی، کوچه اداره برق، بیمارستان کوثر - 33236378
7 مهندس محمود رجبی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه قدس قزوین، بلوار شهید بهشتی، جنب میدان قدس، بیمارستان قدس - 33335754
8 مهدی رسولی مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه شهید رجایی قزوین، خیابان پادگان، بالاتر از چهارراه پادگان، بیمارستان شهید رجایی - 33335800
9 دکتر میرزازاده مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه الوند الوند، انتهای خیابان ده متری امام خمینی (ره)، جنب ساختمان همودیالیز
10 محسن چیت سازان مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه آبیک آبیک، ضلع جنوبی میدان آزادگان، نبش ورودی شهرک خرم بیمارستان شهدا
11 مجید چتروز مسئول هماهنگی و نظارت کلینیک ویژه تاکستان تاکستان، خیابان شهید فکوری، بهداشت تاکستان، بیمارستان شفاء
12