دبیرخانه هیات جذب

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396    

 در اجرای مصوبه 608 مورخ 19/4/1368 شورای انقلاب فرهنگی و با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای  هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و هیات های اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها  تشکیل ‌گردیده است. در ادامه به معرفی کارکنان این اداره و اطلاعات مربوطه پرداخته می شود.

 

 مشخصات کارکنان هیات اجرایی جذب

شماره اتاق: طبقه زیرین اتاق 130

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

 
عنوان پست سازمانی : دبیر هیات جذب                                             ب   

تحصیلات : دکترای تخصصی علوم تغذیه

مرتبه علمی : استادیار 
شماره تماس:  4-33336001-028 داخلی 2505

 

نام و نام خانوادگی:آقای مهران جباری                                                    

عنوان پست سازمانی: کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه

تحصیلات: کارشناس
شماره تماس: 4-33336001-028 داخلی 2505 مستقیم و فاکس  33328607-028
پست الکترونیکی:نام و نام خانوادگی:خانم محدثه قاسمی                                         س 
عنوان پست سازمانی:کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه 
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس: 4-33336001-028 داخلی 2505 مستقیم و فاکس  
33328607-028
پست الکترونیکی:


  اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب)