چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان


بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک + کارت مراقبت کودک


مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیرپزشک)


مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک)


ترویج تغذیه با شیر مادر:فلوچارت فرآیند توزیع شیر مصنوعی در مناطق روستایی ( مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت )
در مراکز بهداشت شهرستان های تاکستان ،بویین زهرا،آبیک ،البرز و آوج ،مرکز مشاوره شیر دهی در ستاد مرکز شهرستان قرار دارد و کارشناسان مشاوره شیر مادر به صورت یک روز در هفته پاسخگوی ارجاعات انجام شده در خصوص مشاوره وارزیابی مادران دارای مشکل شیردهی از سطح مراکز بهداشتی درمانی هستند وپس از مشاوره وارزیابی مادر وشیر خوار ،مورد در کمیسیون پزشکی شهرستان بررسی و در صورت نیاز کودک به شیر مصنوعی طبق دستوالعمل کشوری ،مجوز دریافت شیر مصنوعی مطابق با سن کودک صادر شده وکودک تا پایان 1 سالگی تحت پوشش قرار می گیرد . ودر شهرستان قزوین ( مرکز بهداشت شهید بلندیان ) ،مشاوره وارزیابی و صدور مجوز در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستایی وتوسط پزشک مسئول مرکز و ماما صورت می گیرد و گزارشات و آمار ها در پایان فصل به ستاد شهرستان ارسال می گردد.


سلامت میانسالان: فرایند ارائه خدمات زنان میانسال در مراکز بهداشتی درمانی شهری
خدمات مراقبت زنان میانسال توسط تیم سلامت شامل مراقب سلامت، ماما و پزشک انجام می شود. فرایند انجام خدمات و ارجاع توسط تیم سلامت در فلوچارت ترسیم شده است.


سلامت میانسالان: چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر توسط ماما
چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر ، به منظور افزایش کیفیت نمونه های پاپ اسمیر توسط کارشناس میانسالان ستاد شهرستان در فواصل هر 2 سال یک بار از ماما های مراکز بهداشتی درمانی تکمیل می گردد.


ترویج تغذیه با شیر مادر : فلوچارت فرآیند توزیع کالا برگ شیر مصنوعی به داوطلبین واجد شرایط (کودکان زیر یک سال شهری)
در مراکز بهداشت شهرستان های تاکستان،بویین زهرا ، آبیک،البرز و آوج ،مراکز مشاوره شیر مادر درستاد شهرستان ها واقع شده است و ارزیابی مادرو کودک و مشاوره توسط کارشناس برنامه شیر مادر شهرستان انجام شده ودر کمیسیون داخلی مرکز بررسی انجام گرفته ودر صورت نیاز مجوز کالابرگ شیر مصنوعی برای کودک صادر می گردد . ولی در مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین ،مرکز مشاوره شیر مادر در بیمارستان کوثر می باشد و کارشناس برنامه سرکار خانم مراحل پس از ارزیابی مادر وکودک و ارائه مشاوره در صورت نیاز مجوز کالابرگ شیر مصنوعی را صادر می کند .


باروری سالم : صورتجلسه تعیین اندیکاسیون های توبکتومی (بستن لوله در بانوان)


برنامه باروری سالم : نمودار گردش کار ارتقای آموزشهای هنگام ازدواج و تداوم آن


برنامه باروری سالم : فلوچارت و راهنمای مراحل ارایه خدمات برنامه باروری سالم در راستای ارتقای نرخ باروری کلی مبتنی بر سلامت مادر و کودک


بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1024
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53249423 تعداد بازديد زيرپورتال: 1914189 اين زيرپورتال امروز: 1279 سایت در امروز: 36848 اين صفحه امروز: 1