شرح وظایف

تعاريف و وظايف

آئين‌ نامه‌ بهداشت‌ محيط

وزارت بهداشت ـ  درمان و آموزش پزشكي در اجراي بند (2) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ـ درمان و هيئت محترم وزيران در جلسه مورخه 24/4/71 بنا به پيشنهاد شماره 1320 مورخه 11/2/70 وزارت بهداشت- آموزش پزشكي (مصوبه 3/3/67 مجلس شوراي اسلامي) آئين نامه بهداشت محيط را به شرح زير تصويب نمود

ماده 1 ـ  تعاريف:

الف ـ بهداشت محيط:

بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي ـ رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

ب ـ آب آشاميدني:

آب آشاميدني آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي ـ شيميايي ـ وبيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند.

پ ـ آلودگي آب آشاميدني:

آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ـ شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه  آن را براي مصرف انسان  زيان آور سازد.

ت ـ كنترل بهداشتي:

   منظور از كنترل بهداشتي, بازديد و بررسي بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي باشد.

 ث ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي:

 مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز زير نظر مسئولين متخصص مربوطه به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديو لوژي ـراديوتراپي وراديو ايزوتوپ مي باشد.

 ج ـ اماكن عمومي:

ليست كليه اماكن عمومي

شامل   بيش از 35 نوع :

مراكز آموزش و تربيتي   و پرورشي- پرورشگاه-آرايشگاههاي مردانه استخرهاي شنا  - ترمينالهاي مسافربري   راه آهن خوابگاه هاي دانشجوئي - سالنهاي آرايش زنانه    پيش دبستاني ومهد كودك ها مراكز توليد پرتوهاي يونساز آزمايشگاههاي تشخيص طبي  مهمانخانه ها - مراكز درماني حوزه علميه - فرودگاه   سالنها و باشگاهاي ورزشي -غسالخانه گورستان حمامهاي عمومي زنانه  پانسيون ها يمارستانها   پادگانها ومراكز نظامي و انتظامي مجتمع هاي بهزيستي - مسافر خانه ها - مراكز تفريحي و پاركها زندانها   حمامهاي عمومي مردانه  - هتل ها  - مهمانپذيرها متل ها - مجتمع هاي پزشكي مطب ها دانشكده و دانشگاه مراكز نگهداري سالمندان -  اردوگاهها و...

 چ ـ مراكز تهيه ـ توزيع ـ نگهداري و فروش مواد خوردني , آشاميدني و بهداشتي:

ليست كليه  مراكز تهيه و توزيع،حمل و نقل،نگهداري و فروش مواد غذايي

شامل  43 نوع : عطاري و بقالي - رستوران- چلوكبابي- سلف سرويس- تالار پذيرايي- كافه قنادي سوپر ماركت لبنيات فروشي- فروشگاههاي بزرگ،تعاوني و زنجيره اي- فروشگاههاي گوشت- مرغ ماهي ميگو آلايش خوراك دامي و مواد پروتئيني- آشپزخانه ها- كبابي- حليم پزي- آش پزي- كله پزي- جگركي سيراب و شيردان اغذيه و ساندويچ پيتزا مرغ سوخاري- چايخانه و قهوه خانه آبميوه و بستني فروشي -بوفه ميوه و سبزي فروشي نانوائيها كارگاهها و كارخانجات توليد انواع مواد غذايي نبات و آبنبات پزي قند ريزي حلواسازي عصار (آبغوره و آبليموو تهيه ترشيجا ت) خشكبار-وسائط حمل و نقل مواغذايي انواع نان لبنيات سازي كشك سابي بستني سازي 

ح ـ مراكز بهداشتي ـ درماني:

مراكز بهداشتي درماني عبارتند از بيمارستانها ـآسايشگاهها ـ زايشگاهها ـ مطب ها ـ درمانگاهها ـ آزمايشگاههاي تشخيص طبي ـ بخشهاي تزريقات و پانسمان ـ آسايشگاههاي معلولين ـ طب هسته اي ـ فيزيوتراپي ـ راديولوژي و مانند اينها.

 خ ـ مراكز آ موزشي و تربيتي:

مراكز آموزشي و تربيتي عبارتند از مدارس ـ آموزشگاههاي تحصيلي ـ حوزه هاي علميه ـ دانشكده ها ـ هنرستان ها ـ خوابگاههاي مراكز آموزشي ـ پرورشگاهها ـ مراكز تربيتي شبانه روزي ندامتگاهها و مهدهاي كودك.

 

 

 

اهداف و وظايف

هدف كلي :

ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه

اهداف اختصاصي:

1 – كاهش موارد بيماري مرتبط با آب، غذا و.....

2 – كاهش هزينه مربوط به درمان

3 – كاهش مشكلات زيست محيطي

4 – بالا بردن سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتي جامعه

5 – اعمال و اجراي مقررات و استانداردهاي بهداشت محيطي

6 – ايمني غذاي سالم......

وظايف:

1- بازديدوكنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي.

2- بازديدوكنترل بهداشتي مواد غذايي در مرحله توزيع و فروش.

3- بازديدوكنترل بهسازي و بهداشتي اماكن عمومي.

4- بازديدوكنترل بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز بهداشتي در ماني.

5- بازديدوكنترل كيفي و نظارت بر شبكه هاي آب آشاميدني شهري و روستايي.

6- بازديدوكنترل بهداشت محيط مدارس و همكاري در رفع مشكلات بهداشتي.

7- بازديدوكنترل مراكز يون ساز كه كاربرد پزشكي دارند.

8- حضور فعال در برنامه هاي كشوري كاهش اثرات سوانح و بلاياي طبيعي و غير طبيعي.

9- نظارت بر جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي خانگي , صنعتي و تجاري و بيمارستاني.

10- بررسي در مورد تاثير هواي استنشاقي در سلامت انسان و توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط.

11- برنامه ريزي و اقدام در جهت كاهش مصرف دخانيات.

12- بازديدوكنترل بهداشت محيط محل نگهداري دام و طيور.

13-اجراي پروژه شهر سالم با تاكيد بر توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت.

14-اجراي پروژه روستاي سالم با تاكيد بر بهسازي محيط روستا، بهسازي منابع آب آشاميدني، احداث و بهسازي مستراحهاي بهداشتي و اجراي روشهاي جمع آوري و دفع بهداشتي زباله.

15- نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع بهداشتي زباله، فضولات حيواني وفاضلاب منازل.

16- رسيدگي به شكايات مردمي در زمينه مسائل و مشكلات بهداشتي از قبيل دفع غير بهداشتي فاضلاب، زباله، فضولات حيواني، خريد مواد غذايي تقلبي مشكوك به فساد و غيره