پرسشهاي متداول
آيا مايع قبل از مني موجب بارداري ميشود؟
آيا در زمان شيردهي پريود نامنظم دليل خاصي دارد و خطرناك است؟
آيا مصرف قرصهاي ضد بارداري در دختر ها وكساني كه ازدواج نكرده اند اشكال دارد؟
آيا مصرف طولاني مدت قرصهاي ضد بارداري منجر به نازايي ميشود؟
اگر مصرف قرص را يك شب فراموش كنيم ايا نياز به اقدام خاصي است؟
آيا مصرف قرصهاي ضد بارداري باعث ايجاد لك هاي صورت ناشي ميشود؟
آيا قرصهاي ضد بارداري باعث چاقي ميشوند؟
  • 1392/2/30 دوشنبه
    آيا قرصهاي ضد بارداري باعث چاقي ميشوند؟
هر چند وقت براي گرفتن كاندوم ميتوانم مراجعه كنم؟
از زماني كه آمپول ميزنم دچار استخوان درد،كمردرد و پادرد شده ام درمان چيست؟
چرا طرز استفاده روش اورژانس تغيير كرده است و روش جديد چگونه است؟
  • 1392/2/30 دوشنبه
    چرا طرز استفاده روش اورژانس تغيير كرده است و روش جديد چگونه است؟