اخبار
مهارت حل تعارض، مهارتی که نیازمند کسب تخصص و دانش در این زمینه است‌.
 مباحث مهارت‌های زندگی: مهارت حل تعارض مهارتی است که نیازمند کسب دانش دارد
بیماری انفلوانزای فصلی 
 تماس دست‌ها با سطوح و اشیاء آلوده به ویروس نیز می‌تواند باعث انتقال بیماری گردد.
 برگزاری بازآموزی «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
مراقبت دوره‌ای کودکان از قدیمی‌ترین برنامه‌های مراقبتی سیستم بهداشتی می‌باشد
آموزش پیشگیری از انفلوانزا در مدارس  
شست و شوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن بینی و دهان هنگام سرفه و عطسه، پرهیز از دست دادن
10 گام برای بهبود کیفیت خدمات و مراقبت های نوزادی
رویکرد اپیک براساس 10 گام، یک روش برنامه‌ریزی ارتقاء کیفیت خدمات مراقبت‌های سلامتی بوده و ...
اجرای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت منجر به افزایش خودمراقبتی می شود
تحقق ارتقای سلامت و پیشگیری، انجام درمان های اولیه و بازتوانی و توانبخشی در قالب طرح هرخانه یک پایگاه سلامت
یک واحد سرمایه گذاری در حوزه بهداشت می تواند به صرفه جویی ۱۴ واحدی در حوزه درمان منجر شود
آئین افتتاح طرح کشوری هر خانه یک پایگاه سلامت - همزمان در استان های قزوین، سمنان و اصفهان