استعداد درخشان و کمیته مشورتی

 تاریخ بازنگری این صفحه:تیر 1396

معرفی دفتر

راه اندازی مراکز نخبگان و استعدادهای درخشان در دانشگاه­های کشور به منظور حمایت هر چه بهتر و فراهم آوردن امکانات پژوهشی و علمی برای استعدادهای درخشان در داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه این استعدادها بوده است . دانشجویان استعدادهای درخشان به­عنوان کار آمدترین نیروی جامعه، جایگاه ویژه­ای داشته و اهمیت توجه به آنان بیش از پیش آشکار می­گردد. دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مسئول شناسایی، معرفی، هماهنگی و عضوگیری این دانشجویان می­باشد. این دفتر با عنایت به اهمیت حفظ و حمایت از استعدادهای درخشان و به منظور هدایت این نیروهای بالقوه علمی فعالیت خود را آغاز کرده است تا در راستای شکوفایی نخبگان و استعدادهای درخشان با توجه به امکانات، نیازهای مورد درخواست دانشجویان را در جهت برنامه­های آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار داده و به عنوان مرکز دانشگاهی برای ایجاد قوانین خاص و رفع موانع موجود و دادن تسهیلات رفاهی و علمی به آنان پیش قدم باشد .

 

اهداف دفتر :

  • شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس ضوابط و آیین نامه­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی
  • توانمندسازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاه­ها و جلسات آموزشی و پژوهشی
  • تعامل با اعضای محترم هیات علمی در غالب  اساتید مشاور جهت حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان
  • تعیین راهکار جهت آشنایی و بهره برداری دانشجویان با علوم نوین، پژوهش­های بنیادی و برنامه جامع نظام سلامت
  • استفاده از تکنولوژی­های برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان
  • برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مسئولین و دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

 شرح وظایف