بسته های اطلاع رسانی و آموزشی
طبقه‌بندی بلایای طبیعی
پاورپوینت آموزشی
اثرات روانی فعالیت بدنی بر سلامت
هفته ملی سلامت بانوان گرامی‌باد (16-10 آبان)
اثرات جسمی فعالیت بدنی بر سلامت
هفته ملی سلامت بانوان گرامی‌باد (16-10 آبان)
هفته ملی دیابت (18 لغایت 24 آبان 1398)
پوستر هفته دیابت 
امید به زندگی و علت مرگ
بین سال‌های 2000 تا 2016، امید به زندگی بدو تولد در جهان افزایش یافته است.
برنامه کنترل سل
برنامه مبارزه با سل استراتژی END TB درجهان، 3 هدف را دنبال می‌کند.
اهمیت و ضرورت پیشگیری از خودکشی در میان کودکان و نوجوانان
بروشور 7
جایگاه رسانه و شبکه‌های اجتماعی در پیشگیری از خودکشی
بروشور 6
عوامل اجتماعی چقدر در پیشگیری از خودکشی تأثیرگذارند؟
بروشور 5
نقش تاب آوری مهارت‌های زندگی در پیشگیری از خودکشی
بروشور4
نقش نشاط اجتماعی در پیشگیری از خودکشی
بروشور 3
تحکیم خانواده در پیشگیری از خودکشی
بروشور 2