علمی_آموزشی
1399/1/10 يكشنبه
اثرات مثبت اطلاع‌رسانی دقیق و منظم در جامعه، از اثرات منفی آن بسیار بیشتر است.
مهمترین دلایل اضطراب افراد، ابهام و غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن شرایط در مواقع حساس و بحرانی است.
1399/1/10 يكشنبه
خبرنامه کووید19، شماره 18
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
راهنمای مدیریت تغذیه در دوران نقاهت بیماری کرونا
نکات مهم تغذیه‌ای در بیماری کووید-19
1399/1/9 شنبه
عوامل بروز استرس کودکان در بحران کرونا
فایل آموزشی مدیریت استرس برای کودکان
1399/1/9 شنبه
مطالب آموزشی مدیریت استرس در کرونا
مجموعه مطالب
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 17
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 16
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 15
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 14
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 13
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 12
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 11
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 10
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/9 شنبه
خبرنامه کووید19، شماره 9
ویروس کرونای جدید2019
1399/1/5 سه‌شنبه
توصیه‌های بهداشتی و ایمنی شیمیایی در کار با گندزداها و مواد ضدعفونی کننده
برای پیشگیری از وقوع رخدادها و حفظ سلامت مصرف کنندگان، در اپیدمی کرونا
1398/12/28 چهارشنبه
نقش ریز مغذی‌ها در پیشگیری از کرونا
افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی، با کمبود ریز مغذی‌ها و تضعیف سیستم ایمنی بدن
1398/12/28 چهارشنبه
پرهیز از اجتماعات برای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس جدید
آموزش‌ها به‌صورت انفرادی و ازطریق فضای مجاری و سایت‌های معتبر به مردم ارائه می‌گردد.
1398/12/28 چهارشنبه
پیگیری مبتلایان بیماری‌های غیرواگیر به‌صورت تلفنی، در زمان شیوع بیماری کرونا
مبتلایان به بیماری‌های غیرواگیر، از جمله گروه‌های در معرض خطر هستند.
1398/12/28 چهارشنبه
مادران شیرده، مورد قطعی، محتمل و مشکوک به ابتلاء با ویروس کرونا  
انتقال ویروس کرونا ازطریق شیر مادر یا ازطریق جفت، غیرمحتمل است.
1398/12/28 چهارشنبه
ارسال مطالب آموزشی مدیریت استرس در کرونا به ادارات استان قزوین
بارگذاری مطالب در زیرپورتال معاونت بهداشتی و صفحه سلامت روان