مدیریت پرستاری
 نام: سارا
     نام خانوادگی:  عطاری
    سمت: مدیر دفتر پرستاری بیمارستان
 
 

    مشاهده cv

    شرح وظایف دفتر پرستاری

    فهرست فرآیندهای دفتر پرستاری

    فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر پرستاری

    شرح وظایف پرستاری جدید ( فایل به صورت کامل )

    اصول صحیح دارودهی به بیمار بر اساس 8 اصول

 شرح وظایف پرستاری جدید 96

 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225384)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15