اتاق عمل
                                                                   واحد اتاق عمل

پروفایل پرسنل اتاق عمل و بیهوشی

 شرح وظایف پرسنل اتاق عمل

 شرح وظایف پرسنل بیهوشی

 فرآینده های اتاق عمل

 امکانات و ملزومات اتاق عمل

 کوله سیستکتومی چیست؟

 مراقبت های پس از سزارین

 مسئولیت قانونی و انظباط
 
 انواع نخ بخیه

 تعریف بیوپسی

 چرا پرسنل اتاق عمل لباس سبز یا آبی میپوشند؟

 آموزش به بیمار در مورد مراقبت بعد از بیهوشی عمومی

 تغذیه پس از جراحی های دستگاه گوارش


 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:    (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی (254) اتاق عمل
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15