بخش بستری

پروفایل بخش بستری

 تب کریمه کنگو چیست؟

 هموروئید چیست؟

 آپاندکتومی چیست؟

 دستورالعمل نیدل استیک

 مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

 شرح وظایف پرسنل بخش بستری

 بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

 تغذیه پس ازجراحی های دستگاه گوارش

 برنامه واکسیناسیون در کودکان متولد شده از مادران HIV مثبت
 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  داخلی (260) بخش بستری(34225381 - 2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15