اسناد پزشکی و ترخیص
                                                        اسناد پزشکی و ترخیص


 نام: محمد
     نام خانوادگی: کشاورز صفری

     سمت: مسئول اسناد پزشکی 

                                               

 مشاهده cv

  شرح وظایف اسناد پزشکی
 

 فرآیند پذیرش و ترخیص نام : مهدی

     نام خانوادگی: اصلی بیگی          
                                 
     سمت: مسئول ترخیص مشاهده cv

  شرح وظایف ترخیص

 مدارک جهت ترخیص بیماران

 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225383)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15