ریاست
  نام: جناب آقای دکتر محمود
     نام خانوادگی: فرهادی

     تخصص: متخصص طب اورژانس
     سمت: سرپرست محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع)
        


     مشاهده cv

     
شرح وظایف ریاست بیمارستان

    معرفی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

     گزارش اجرای طرح تحول نظام سلامت (جدید)

   
گزارش اجرای طرح تحول نظام سلامت

    فرم الکترونیکی ارتباط با رئیس بیمارستان

    فایل آموزشی اتوماسیون اداری

    اولین ارزیابی بیمار توسط پزشک و پرستار در بخش های بستری و ویژه

    اولین ارزیابی بیمار توسط پزشک و پرستار در بخش اورژانس

   دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر << ویژه نوروز 1397 >>

   راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران سال 98


* ساعت ملاقات عمومی با رئیس بیمارستان از روز شنبه ساعت 7:30 تا پنجشبه ساعت 13:15 می باشد.
 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225388)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15