تماس با ما
سه‌شنبه 25 مهر 1396 واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی شهید رجایی
تلفن: 02833335800 - داخلی 234
نشاني: قزوین- خیابان پادگان- بیمارستان شهید رجایی- واحد تحقیقات بالینی شهید رجایی