آیا در بیمارستان دیالیز انجام می شود؟
شماره کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین چند می باشد؟
کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امیرالمومنین(ع) از چه ساعتی شروع میشود؟
در بیمارستان واحد رادیولوژی مجهز به دستگاه CR می باشد؟
پزشکان متخصص چه روزهایی در بیمارستان هستند؟
بیماران تصادفی برای سیر تکمیل پرونده خود چه مراحلی را طی نمایند؟
طریقه نوبت دهی سونوگرافی به چه صورت است؟
سونوگرافی در چه روزهای انجام میشود؟
آیا در بیمارستان سونوگرافی انجام میشود؟
ساعت ملاقات در بیمارستان از چه ساعتی شرع میشود؟
آیا در بیمارستان درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی انجام میگیرد؟
آیا در بیمارستان عکس برداری از کل بدن انجام میشود.
آیا در بیمارستان سونوگرافی انجام میشود؟
بیمار ما دارای دفترچه بیمه نمی باشد چه کار کنیم؟
آیا بیمه روستائی در زمان ترخیص باید دارای کد ارجاع باشد؟
زمان ترخیص بیماران چه ساعتی است؟
آیا برای بیماران تصادفی در صورت داشتن دفترچه بیمه هزینه ها با بیمه محاسبه می شود؟
آیا عمل های زیبایی مانند برداشتن خال در تعهد بیمه های پایه می باشند؟
آیا انجام سزارین به دلخواه بیمار یا بدون اندیکاسیون با بیمه محاسبه می شود؟
آیا بستن لوله در زنان و مردان رایگان می باشد؟
چگونه می توان از قیمت آزمایشات و هزینه های مربوطه مطلع شد؟
 آزمایشگاه پیوند با چه سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد می باشد؟
 آیا آزمایشگاه می تواند در مورد جواب آزمایشاتم توضیح و تفسیری ارائه دهد؟ به عنوان مثال ابتلا به بیماری خاصی را مطرح نماید یا خیر؟
چرا باید آزمایش خود را مجددا تکرار کنم؟
آماده شدن جواب آزمایشات برای ارائه به پزشک معالج من چه مدت زمان می برد؟
چرا پزشک من چنین آزمایشی را برای من درخواست کرده است؟
  • 1394/9/2 دوشنبه
    چرا پزشک من چنین آزمایشی را برای من درخواست کرده است؟
زمان مجاز برای تحویل نمونه های جمع اوری شده ادرار یا مدفوع به آزمایشگاه چقدر است؟
  • 1394/9/2 دوشنبه
    زمان مجاز برای تحویل نمونه های جمع اوری شده ادرار یا مدفوع به آزمایشگاه چقدر است؟
برای انجام آزمایش قند خون دو ساعته٬ آیا زمان شروع صرف صبحانه محاسبه می شود یا اتمام آن؟
آیا نمونه گیری از نوزادان انجام می شود؟
مدت زمان ناشتایی در مورد نوزادان چند ساعت است؟
  • 1394/9/2 دوشنبه
    مدت زمان ناشتایی در مورد نوزادان چند ساعت است؟
1 2 3