دوشنبه 2 آذر 1394 آماده شدن جواب آزمایشات برای ارائه به پزشک معالج من چه مدت زمان می برد؟

اکثر پاسخ های آزمایش معمولا پس از 2 روز آماده می گردند، اگرچه تست های تخصصی نیاز به زمان بیشتری دارند.

بيشتر