دوشنبه 2 آذر 1394 آیا بستن لوله در زنان و مردان رایگان می باشد؟ با توجه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در راستای افزایش جمعیت بست لوله در زنان و مردان آزاد محاسبه می شود.
بيشتر