شنبه 5 دي 1394 ساعت ملاقات در بیمارستان از چه ساعتی شرع میشود؟ ساعت ملاقات در بیمارستان از ساعت 14:30  الی 15:30 همه روزه انجام میشود.
بيشتر