يكشنبه 27 دي 1394 طریقه نوبت دهی سونوگرافی به چه صورت است؟ نوبت دهی سونوگرافی یک روز قبل به صورت حضوری توسط منشی درمانگاه صورت می پذیرد.
بيشتر