چهارشنبه 9 تير 1395 پزشکان متخصص چه روزهایی در بیمارستان هستند؟ همه روزه متخصصین داخلی ،اطفال ، جراحی ، روانپزشکی، قلب ،زنان در کلینیک های صبح و عصر بیمارستان حضور دارند.
بيشتر