کمیته ها و بازدیدها
بازدید اداره بازرسی ستاد از بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1398/4/25 سه‌شنبه

در تاریخ 98/04/24 راس ساعت 10 صبح  بیمارستان امیرالمومنین(ع) میزبان بازرسان دانشگاه علوم پزشکی قزوین آقای دکتر سید صادقی مدیریت بازرسی ستاد ، آقای شیرعلی مدیریت توسعه و تحول اداری و خانم موسوی بازرس ستاد بود. در این بازدید با ورود به بیمارستان با حضور آقای دکتر ابراهیمی رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع) ، آقای کشاورز صفری مدیر امور عمومی و خانم عطاری مدیر دفتر پرستاری ، از بخش های اورژانس، بستری، ICU ، CCU و... با کارکنان این بخش ها دیدار و گفتگو کردند ، و علاوه بر اینکه از نزدیک در جریان ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفتند با تعدادی از بیماران بستری و همراهان آنان گپ و گفت داشتند که نتیجه این گفتگو اعلام رضایت مراجعه کنندگان بود.
و در آخر جلسه ای با موضوع طرح تکریم ارباب و رجوع و صیانت از حقوق شهروندی به همراه اعضاء کمیته در سالن کنفرانس برگزار گردید.

نسخه قابل چاپ