کمیته ها و بازدیدها
کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در دفتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

1398/4/30 يكشنبه

در تاریخ  98/04/30  راس ساعت 10 صبح ،  کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی توسط آقای دکتر منوچهر مهرام ، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین ،  با حضور مدیر محترم معاونت درمان ، آقای دکتر کاظمی فر  در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد. در این کمیته رئیس محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع) آقای دکتر ابوالفضل ابراهیمی حضور فعال داشتند.

نسخه قابل چاپ