کمیته ها و بازدیدها
برگزاری کارگاه آموزشی شیر مادر توسط خانم عزیزی

1398/5/20 يكشنبه

در تاریخ 98/05/19  کارگاه آموزشی شیر مادر  توسط خانم سعیده عزیزی ، مسئول محترم بخش زایمان ، با حضور 20 نفر شرکت کننده پرسنل فنی در سالن کنفرانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) برگزار گردید. مباحث کارگاه شامل : احیاء پایه و پیشرفته نوزاد و تزریق خون نوزاد بود.
 دو بال مهم در زمینه ارتقاء سلامت نوزادان آموزش موثر در تمامی سطوح از دانشجویان تا کارکنان و تجهیز مراکز درمانی در خصوص وسایل مورد نیاز برای احیاء نوزادان از جمله مانیتورینگ، تی پیس، ECG و........ است.

نسخه قابل چاپ