كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

آروبند ناشی، استخوان دست بیمار را خُرد کرد

گفتگو: سیّدحسن موسوی. هنوز هم کسانی هستند که چنانچه دچار کشیدگی عضلات(دررفتگی) یا شکستگی استخوان شوند، به آروبند یا شکسته بند مراجعه می کنند، چرا که اعتقاد دارند این افراد مهارت درمانشان را دارند. ولی باید توجه داشت که صرفه نظر از میزان مهارت چنین افرادی و این نکته که مجوز پزشکی را برای درمان بیماران ندارند؛ این روش، قابل اعتماد نبوده و در بسیاری از موارد، اقدام آنان باعث بدتر شدن وضعیت آسیب دیدگی بیمار می شود. مانند جوان 35 ساله ای که درمانگر ناشی، استخوان دستش را خُرد کرد.

دکتر سیّد جواد حسنی، پزشک اورژانس مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، درباره ماجرایی که برای این جوان پیش آمده است گفت: به علت نیاز شدید کارفرمایش برای کار کردن او در شرکت، آنان به آروبند اعتماد کرده و بیمار، درمان دست شکسته خود را در اختیار این فرد غیرپزشک قرار می دهد، ولی نتیجه کار، استخوان خُرد شده دستش می شود.

دکتر حسنی ضمن اشاره به این موضوع که این فرد با وجود عمل جراحی، اصرار داشت با گرفتن آتل، مرخص شود، اظهار کرد: بیمار به علت تشخیص اشتباه درمانگر ناشی، دچار شکستگی شدید در دست شده بود و نیاز به عمل جراحی و مراقبت بعد از جراحی در این مرکز داشت.

پزشک اورژانس مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین با اشاره به اینکه بیماران زیادی را معاینه کرده است که به اشتباه، درمان شکستگی دست و پای خود را به افراد فاقد صلاحیت سپرده اند؛ عنوان کرد: این دسته از بیماران، پس از اینکه دچار مشکل می شوند، با وضعیتی حاد به پزشکان ارتوپدی مراجعه می کنند، در حالیکه اگر زودتر به پزشک مراجعه می کردند، کار درمانی آنان در زمان کوتاه تری و با مشکلات کمتری انجام می شد.              
   
     

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

 

بيشتر