كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

انجام اولین عمل جراحی غضروف مچ پا در استان قزوین

گفتگو، سیّد حسن موسوی. بسیاری از وقت ها، وقتی دچار در رفتگی یا پیچ رفتگی مچ پا می شویم، بدون آگاهی کافی، نزد آروبند رفته و یا حتی خود درمانی می کنیم که این اقدام، عوارض بسیار شدیدی خواهد داشت. اما باید توجه کرد که برای درمان چنین عارضه هایی گاه نیاز به عمل های جراحی ویژه ای است. دکتر مهدی یوسفی، متخصص ارتوپدی شاغل در مرکز آموزشی - درمانی رجایی قزوین، یکی از این عمل ها را عمل جراحی غضروف مچ پا دانست و گفت: اولین مورد از این عمل در استان، با موفقیت انجام شد.

دکتر یوسفی گفت: عامل درد مچ پای مزمن، کندگی غضروف مچ پای استخوان، روی تالوس است این کنده شدن، درد مزمنی را ایجاد می کند که اگر اندازه این نقص، زیاد شود، درمان های طبی، پاسخ گو نیست و مستلزم چنین عمل هایی می شود.

ایشان در مورد این عمل بیان کرد: ما سطح غضروف استخوانی را از جای دیگر بدن بر می داریم، (مثل مفصل زانو  که پیوند فرد بعداً دچار مشکل نشود ) و با وسیله مخصوصی به صورت ستون های استوانه‌ای گرفته می شود و در قسمت مشخص شده و نقطه‌ای که نقص دارد، کاشته می شود تا نقطه حفره‌ای، ترمیم شود. وی گفت: این عمل بهترین نوع عمل برای افرادی که دچار مشکل درد در چنین ناحیه‌ای می شوند و به نام عمل موزائیک پلاستی یا کاشت ستون های استوانه‌ای غضروف معروف است.

دکتر یوسفی درباره کسانی که نخواهند چنینی عملی را انجام دهند، گفت: معمولاً افراد دچار دردهای مزمن، آرتروز و تخریب مفصل شده و حتی راه رفتن برای بیمار، بسیار سخت خواهد شود.

وی علت بیماری را ضربه های قدیمی که به فرد وارد شده را یادآور شد و با بیان اینکه مشکلات زمینه ای ارثی هم می تواند دخیل باشد؛ اظهار کرد: ضربات و صدمات مکرر از بیشترین عوامل چنین بیماری می باشند.

متخصص ارتوپدی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین در مورد درمان های این بیماری گفت: ازدرمان طبی شروع می شود، مثل: فیزیوتراپی، دارو درمانی و اصلاح روش های حرکتی و نحوه زندگی و اگر به خشک شدن مفصل منتهی شود(مفصل کار نکند و درد ایجاد نشود)، مفصل را جوش می دهند. ایشان عمل موزائیک پلاستی را بهترین درمان با کمترین عوارض دانست.

دکتر یوسفی، از مردم استان خواست که  اگر دچار در رفتگی و یا پیچ رفتگی پا شدند، حتماً به پزشک مراجعه کنند و از هرگونه دست کاری و خود درمانی خودداری کنند.


آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir

بيشتر