اخبار اسلایدی
دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی به مجموعه DynaMed Plus از ناشر EBSCO
 
به اطلاع می‌رساند‌ دسترسی آزمایشی  (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus از ناشر EBSCO، که يک منبع مرجع تصميم‌سازی بالینی مشابه UpToDate است از طریق آدرس http://www.dynamed.com از این تاریخ به مدت سه ماه برای همه دانشکده/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. در مطالعات مختلف مجموعه DynaMed Plus مشابه و به عنوان جایگزین UpToDate معرفی شده است.