اخبار کمیته تحقیقات
دومین مدرسه تابستانه کمیته تحقیقات دندان پزشکی
بزرگترین رویداد تفسیر اطلاعات سلامت
درخشش تیم اعزامی دانشجویان پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین اين بار در بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران
فراخوان دومین دوره انتخاب کتاب سال استان قزوین
اعلام مقادير جديد Impact Factor مجلات علوم پزشکی کشور در بانک اطلاعاتی ISI
فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1398
تغییر آدرس سایت پژوهان دانشگاه
معرفی دبیر جدید کمیته تحقیقات  دانشجویی
دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور - میلاد موسی زاده
همایش دانشکده پزشکی
1