اخبار کمیته تحقیقات
اعلام مقادير جديد Impact Factor مجلات علوم پزشکی کشور در بانک اطلاعاتی ISI
فراخوان دومین دوره انتخاب کتاب سال استان قزوین
فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1398
تغییر آدرس سایت پژوهان دانشگاه
معرفی دبیر جدید کمیته تحقیقات  دانشجویی
دانشجوی پژوهشگر برجسته کشور - میلاد موسی زاده
همایش دانشکده پزشکی
1