آموزش چهره به چهره هشدارهای مصرف گیاهان دارویی در پارک ملت

به گفته دکتر عباس طالبیان، مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، سُنّتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در برنامه آموزشی برگزار شده با همکاری سازمان فرهنگی، هنری شهرداری، هشدارهای مصرف گیاهان دارویی، به صورت چهره به چهره  برای عموم شهروندان حاضر در پارک ملت بیان شد.

دکتر عباس طالبیان با بیان این خبر گفت: در روز 31 مرداد 1398، مهندس رامش مهرآیین، کارشناس نظارت بر فرآورده های طبیعی، سُنّتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور در پارک ملت و شرکت در برنامه شبانگاهی سازمان شهرداری، در خصوص هشدارهای مصرف گیاهان دارویی توضیحاتی را به شهروندان ارائه داد.

مهندس مهرآیین نیز در این رابطه بیان کرد: به منظور پیشگیری از عوارض ناخواسته و تداخلات دارویی، شهروندان گرامی باید قبل از مصرف هر گونه گیاهان دارویی با متخصصان طب سُنّتی مشورت کنند.

بيشتر