کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان ها، با دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی آشنا شدند

 نشست آموزشی "انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان بیمارستان"، برای کارشناسان بهداشت حرفه ای  شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان قزوین، روز 9 شهریور 1398، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد .

در این نشست، مهندس ابولحسن شاهری، کارشناس برنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان ها در معاونت بهداشتی، "دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی " ابلاغی سال 97 و همچنین "شیوه نامه اجرایی دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی" ابلاغی مرداد 98 را  ارائه و مورد بررسی قرار داد.

از مهمترین موضوعات مطرح شده، فرایند انجام معاینات شغلی توسط پزشک دارای مجوز، شرایط انجام آزمایشات پاراکلینیکی از جمله اسپیرومتری و ادیومتری، معاینات شغلی پرتوکاران شاغل در بیمارستان را می توان نام برد.

کارشناسان بهداشت حرفه ای حاضر در نشست نیز در خصوص مباحث مطرح شده، نظرات و سوالات خود را بیان کردند.

یادآور می شود، در حال حاضر 74 درصد از کل بیمارستان های دولتی و خصوصی استان قزوین، دارای کارشناس بهداشت حرفه ای بوده که در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به نیروهای شاغل در بیمارستان ها فعالیت می کنند.

بيشتر