بهبودی بیشتر از 90 درصد عوارض جانبی گزارش شده در سال 1397

بر اساس آنالیز عوارض جانبی واصله در سال 1397 می توان اظهار داشت که تنها 7 درصد عوارض جانبی گزارش شده در سال 1397 به بهبودی منجر نشدند و 93 درصد موارد بهبودی یافته اند.

دکتر مهدیس صدر، کارشناس دارویی واحد آموزش و تحقیقان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تایید این خبر بیان نمود: با تشخیص سریع عوارض و تداخلات دارویی ناشناخته می توان از بیماران در برابر عوارض دارویی محافظت نمود و الگوی مصرف دارو را به صورت منطقی پیش برد.

به گفته ایشان تغییر در تست های آزمایشگاهی می تواند نشانگر بروز عارضه جانبی باشد. برای مثال: افزایش اشتها در افرادی که داروی کربامازپین مصرف می نمایند می تواند منجر به افزایش وزن گردد.

بيشتر