تقدیر رییس دانشگاه از معاون و مدیران حوزه غذا و دارو

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از معاون غذا و دارو دانشگاه و مدیران حوزه غذا و دارو به خاطر کسب عنوان معاونت برگزیده در سال 1397 در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور، قدردانی کرد.

در متن ارسالی ایشان، آمده است: اینک که تلاش صادقانه و نظارت مدبرانه جنابعالی در دومین سال متوالی برای دانشگاه افتخارآفرین بوده و زمینه کسب عنوان معاونت برگزیده سال 97 در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی را برای حوزه غذا و داروی دانشگاه فراهم کرده است، بدین وسیله از زحمات و خدمات ارزشمند جنابعالی و سایر همکاران پُرتلاش تان سپاسگزارم و امیدوارم تداوم این تلاش ارزنده، درخشش آن معاونت را در سال‌های بعد نیز رقم بزند. توفیق و سلامتی شما را از خداوند متعال خواستارم.

بيشتر