بازدید وزارتی از ساختمان تازه احداث کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دکتر اعلاتاب و شایان راد، دو عضو تیم مرکزی مطالعه کوهورت پرشین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از چگونگی روند تجهیز و آماده‌سازی مرکز مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بازدید کردند.

دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن همراهی با نماینده‌های اعزامی و در آستانه راه‌اندازی مرکز مطالعه کوهورت سلامت کارکنان خاطر نشان کرد: در این طرح، ارزیابی جامعی از وضعیت سلامت کارکنان دانشگاه انجام خواهد شد و شرکت‌کنندگان در این مطالعه، تحت بررسی‌های آزمایشگاهی، قلب، اسپیرومتری، آنتروپومتری، سنجش فشارخون و نیز مصاحبه روانشناسی، تغذیه، سابقه بیماری فردی و خانوادگی قرار خواهند گرفت.

این بازدید، روز 24 شهریور 98 با حضور دکتر سیّدمهدی میرهاشمی، مدیر پژوهشی دانشگاه و دکتر زهرا حسین‌خانی، مجری دانشگاهی طرح مطالعه کوهورت انجام شد و اقدامات اولیه و ضروری آغازین طرح، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین نظرات لازم درباره فضای فیزیکی، تیم پرسنلی، ابزارهای اندازه‌گیری و تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شد و بحث و تبادل نظر مطابق چک لیست استاندارد صورت پذیرفت.

شایان ذکر است، مرکز مطالعه کوهورت با هدف تعیین وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان، عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، کیفیت زندگی، کیفیت خواب، سبک زندگی، وضعیت تغذیه و امنیت غذایی، وضعیت ارگونومی و استرس‌های شغلی کارکنان، شیوع و بروز اختلالات و بیماری‌های قلبی- عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی، دیابت، اختلالات روانی، اختلالات اسکلتی، سرطان‌های شایع در بین کارکنان طراحی شده است.

بيشتر