تازه های سلامت محیط
دفاتر پیشخوان دولت (جهت دریافت کارت بهداشت)
مدارک موردنیاز جهت ارائه به پیشخوان:
•    کارت ملی
•    یک قطعه عکس پرسنلی
•    پرداخت هزینه کارت به مبلغ 500000 ریال
•    پرداخت مبلغ تعرفه پیشخوان به مبلغ 63000 ریال
بعد از ثبت نام در دفتر پیشخوان جهت دریافت فرم آزمایشات مدفوع  به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه ، و پس از مراجعه به آزمایشگاه و دریافت نتایج مربوطه جهت تکمیل چک لیست به همان مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه شود. پس از معاینه توسط پزشک به واحد بهداشت محیط مراجعه شود. بعد از دریافت پیامک از دفاتر پیشخوان، کارت بهداشت خود را دریافت کنید.
تبصره: در مورد متصدیانی که با موادغذایی سروکار ندارند انجام آزمایش مدفوع الزامی نیست.

دریافت فایل پی دی اف: دفاتر پیشخوان دولت صادر کننده کارت بهداشت