مناقصه و مزایده

فراخوان مزایده فروش11 (یازده) دستگاه خودرو آمبولانس

1398/11/19 شنبه

 فراخوان مزایده:  فروش11 (یازده) دستگاه خودرو آمبولانس

 تاریخ فروش اسناد مزایده: 16/11/98 لغایت 21/11/98

- آدرسفروشاسنادمزایده:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر