اخبار

​​​​​​​مشکلات آموزش بالینی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی شد

1396/10/7 پنجشنبه

روز ششم دی 1396 نشستی برای بررسی مشکلات آموزش بالینی و مشکلات پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در این نشست، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  به اهمیت حضور منظم اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی در مراکز آموزشی - درمانی، اهمیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی در کنار کار درمانی، حق محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی ،  ترفیع پایه عضو هیئت علمی، ساختار تشکیلاتی اعضای هیئت علمی در دانشگاه، ارزیابی آموزشی اعضای هیئت علمی و درمانی در مراکز آموزشی - درمانی، توجه به  ارتقاء کیفیت  آموزش دوره  پزشکی عمومی با توجه به نقش کلیدی و پایه دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی و انجام فرایند آموزش و ارزیابی فراگیران مطابق برنامه تدوین شده، تاکید کرد.

دکتر مهرام، همچنین به توجه به طی دوره آموزشی دستیاران به طور منظم و کامل در مراکز آموزشی - درمانی و آموزش بالینی دانشجویان رشته های غیرپزشکی و  رعایت اخلاق پزشکی را ضروری دانست .

 در ادامه، دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه از مسئولین آموزش، خواستار عملکرد یکسان و جلوگیری از پاسخگویی دوگانه  در خصوص  فراگیران  مطابق آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت شد.

دکتر پدیسار در مورد  پاسخ به موقع به مکاتبات به منظور تسریع روند امور، رعایت سلسه مراتب و نرم افزار عملکرد اعضای هیئت علمی،  توضیحاتی را ارائه کرد و نکاتی را متذکر شد. 

دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات نیز توضیحات مفصلی را در خصوص عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بسته های تحول و  نوآوری،  مشکلات و موانع موجود در رسیدن به اهداف برنامه عملیاتی و همچنین آیین نامه جدید دانش پژوهی ارائه کرد.

دکتر امیر پیمانی، معاون پژوهشی دانشگاه هم درباره تدوین اولویت طرح های پژوهشی دانشگاه، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی ، استفاده از افراد پژوهشیار وابسته به معاونت پژوهشی در مراکز آموزشی - درمانی، معرفی سامانه منبع یاب و همچنین معرفی و  قابلیت وب سایت شخصی صفحه ای اعضای هیئت علمی در دانشگاه، توضیحاتی را ارائه کرد.  رعایت اخلاق پژوهش از دیگر موارد مهمی  بود که دکتر پیمانی، تاکید بسیار داشت.

در انتهای این نشست، روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی - درمانی، رئیس و معاون آموزشی دانشکده پزشکی، مدیران گروه های آموزشی و روسای بخش ها در مورد مشکلات  آموزشی موجود، نظر دادند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ