اخبار

موفقیت برنامه مدارس مروج سلامت، نیازمند تعامل حوزه های آموزش و پرورش و بهداشت است

1396/11/18 چهارشنبه

مدارس مروج سلامت، مدرسه را سلامت محور می کنند، یعنی مشارکت مدیر، کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان برای تأمین سلامت دانش آموزان جلب شده و مدارس نیز از نظر فیزیکی و روانی، محیطی أمن پیدا می کنند. با همه این ها، موفقیت برنامه مدارس مروج سلامت در گرو تعامل دوجانبه آموزش و پرورش و حوزه بهداشت است.

مژگان عباسی، کارشناس مسؤول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین با بیان این مطلب، گفت: به منظور بررسی مشکلات اجرایی برنامه مدارس مروج سلامت، نشست کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس استان، روز 16بهمن 1396 در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به گفته ایشان، در این نشست، کارشناسان مسؤول برنامه در هر شهرستان، گزارشی از نتایج اجرای برنامه مدارس مروج سلامت در سال تحصیلی 96-95  ارائه کرده و ضمن مقایسه با نتایج سال تحصیلی گذشته، مشکلات برنامه در سال تحصیلی جاری را عنوان کردند.

کارشناس مسؤول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین عنوان کرد: با توجه به اینکه از اداره کل سلامت آموزش و پرورش درخواست شده بود تا در هر منطقه، تیم ارزیاب ثابت، متشکل از کارشناسان دو حوزه، ارزیابی مدارس مروج سلامت را انجام دهند و چون انجام این کار برای ارزیابی 376 مدرسه مروج استان، امکان پذیر نیست؛ در این نشست مقرر شد بعد از انجام ممیزی خارجی مدارس مروج سلامت و قبل از ارسال نتایج به معاونت بهداشتی، در هر شهرستان، کارشناسان سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس با کارشناسان سلامت مناطق آموزش و پرورش ضمن حضور در مدارس، نحوه اجرای برنامه و چگونگی تکمیل چک لیست های ارزیابی مدارس را بررسی کنند.                                

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ