اخبار

انجام کار فرهنگی موثر، بدون شناخت صحیح از مقولات فرهنگی و نیاز مخاطبان، امکان پذیر نیست

1396/11/19 پنجشنبه

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست هم اندیشی و بررسی موضوعات امور فرهنگی این دانشگاه، به بیان برخی مشکلات فرهنگی در جامعه و دانشگاه پرداخت و گفت: علاوه بر هجمه فرهنگی و تلاش دشمنان، عملکرد نامناسب ما متولیان فرهنگی هم می تواند در وضع موجود تاثیر گذار باشد.

وی عنوان کرد که انجام کار فرهنگی موثر، بدون شناخت صحیح از مقولات فرهنگی و نیاز مخاطبان، امکان پذیر نیست و باید اولویت های فرهنگی محیط دانشگاهی، شناسایی و هدف گذاری شود و برای دست یابی به اهداف، فعالیت های شایسته ای تدوین گردد.

این نشست به دعوت مدیرفرهنگی دانشگاه و با حضور روسا و معاونان فرهنگی دانشکده ها و کارکنان امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد و در ابتذای آن، دکتر محمدرضا شیخی، معاون دانشجویی و فرهنگی بر اهمیت توجه به فعالیت های فرهنگی در دانشگاه تاکید کرد.

سپس مجید نظامی، مدیر فرهنگی دانشگاه گفت: این نشست، اولین نشست تخصصی روسا و معاونان فرهنگی با رییس و متولیان فرهنگی دانشگاه است که امیدواریم منشا تحول و ارتقا شاخص های فرهنگی دانشگاه شود.

وی در ادامه گزارشی از وضعیت و ساختار فرهنگی دانشگاه، کانون ها و تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی، نشریات دانشجویی و نیز فعالیت های انجام شده در سال 1396 ارائه کرد.

تعیین مهمترین محورهای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه

روسا و معاونان فرهنگی دانشکده ها و کارشناسان حوزه فرهنگی هم به بیان دیدگاه های خود پرداختند. در پایان و در بخش جمع بندی نشست، تقویت و پرورش روحیه ایمان و تقوا، هویت ، هدف مندی، علم آموزی، پشتکار، خودباوری، وجدان کاری و اخلاق حرفه ای به عنوان مهمترین محورهای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه مطرح شد و مقرر شد ضمن توجه به پژوهش و تسهیل انجام پیمایش های فرهنگی و ادامه یافتن این گونه نشست ها، از ظرفیت اساتید صاحب نظر در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای حضور در همایش ها و نشست های مرتبط در دانشگاه استفاده شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ