اخبار

موافقت با 42 درخواست در دو نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/5/27 يكشنبه

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در دو نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، با 42 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در هفدهمین و هجدهمین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 19 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و 22 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت شد.

مهندس آزادروش اظهار کرد که در نهمین نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی نیز با صدور یک فقره پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی موافقت شد.

یادآور می شود، نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، روز 17 مرداد 1398 و کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز 20 مرداد ماه، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ