اخبار
ز
« حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی » حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی بایستی توسط کارشناسان و متخصصان بهداشت حرفه ای حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی بایستی توسط کارشناسان و متخصصان بهداشت حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. این حدود با هدف ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط های کاری تعیین شده است و نباید در موارد دیگر مثل ارزیابی و کنترل آلودگی هوای مناطق شهری، روستایی یا زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین از این حدود نباید برای برآورد پتانسیل سمیت مواجهه های مداوم و بی وقفه یا دوره های کاری طولانی مدت استفاده نمود. از دیگر ممنوعیت استفاده از حدود مجاز برای اثبات یا رد وجود یک عارضه یا بیماری در افراد است.
هر چند ملاحظات کافی برای تدوین این حدود مجاز اعمال شده است، اما باید در نظر داشت که حدود اعلام شده مرز قطعی بین ایمنی و خطر مواجهه شغلی با مواد شیمیایی نمی باشد و همواره باید جانب احتیاط را مراعات نمود و عقل و منطق حکم می کند که غلضت تمام آلاینده های هوای محیط کار در پایین ترین سطح ممکن کنترل شود.
در محیط های کاری انتظار می رود با تأمین شرایط مناسب و اعمال اقدامات کنترلی، به طوری که منجر به کاهش مواجهه شاغلین با عوامل شیمیایی با غلضت کمتر از حدود مجاز مواجهه آنها گردد، اثرات سوء کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از این عوامل در شاغلین ایجاد نگردد.
در هیمن راستا در روز سه شنبه هفنم شهریور 96 نشستی با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا و مدیرعامل شرکت ذوب روی تال و تیم ایمنی و سلامت این مجموعه در محل شرکت ذوب روی تال تشکیل شد.
شرکت ذوب روی تال با حدود 100 نفر پرسنل در محل شهرک صنعتی آراسنج واقع گردیده و از جمله صنایع روی استان قزوین محسوب می گردد. عوامل زیان آور شیمیایی از جمله بخارات اسید و بویژه اسید سولفوریک از جمله مهم ترین عوامل زیان آور شیمیایی این صنعت می باشند که تهدید کننده سلامتی کارکنان این واحد صنعتی می باشند.
در این نشست، پس از بحث و گفتگوی مفصل پیرامون عوامل زیان آور شیمیایی موجود در شرکت مذکور و نیز آگاهی بخشی در زمینه عواقب کوتاه مدت و بلند مدت این عوامل، روش ها و اقدامات کنترلی موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر گردید که این شرکت در طی یک برنامه زمانبندی مشخص نسبت به کنترل عوامل زیان آور شیمیایی مذکور اقدام نموده و نتایج اقدامات را به مرکز بهداشت به همراه مستندات ارسال نماید.
 
 
بيشتر