اخبار
ازدواج بحران تنهایی را تسکین می دهد مسأله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است و فواید بسیاری هم دارد.
  • مسأله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است و فواید بسیاری هم دارد. اما مهم ترین فایده و هدف ازدواج عبارت است از تشکیل خانواده. نفس این علقه زوجیت و تشکیل یک واحد جدید، مایه آرامش زن و مرد و مایه کمال و اتمام شخصیت آنهاست. ازدواج در حقیقت دروازه ورود به تشکیل خانواده است و تشکیل اساس همه تربیت های اجتماعی و انسانی است.
  • سیاوش کلیایی کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع سلامت روستای عصمت آباد در میان جمعی از زنان و مردان روستای مشکین تپه با اشاره به مسئله ازدواج بیان داشت: ازدواج بحران تنهایی را تسکین می دهد. برای جوان محیط امن و آرامش ایجاد می کند و در سایۀ وجود عواطف خانوادگی، روح سرکش او مهار می شود و موجباتی برای برخورداری او از نیروی فکری فراهم خواهد شد. در قرآن کریم سوره روم آیه 21 خدا می فرمایند: « از نشانه های خدا این است که از خود شما برایتان همسرانی آفرید تا در کنار آنها آرام گیرد و در میان شما دوستی و دلسوزی به وجود آورد که برای مردمی که بیندیشند، نشانه هاست.»
  • این کارشناس با تاکید براین نکته که ازدواج هستۀ اول ایجاد خانواده و آن نیز به نوبۀ خود واحدی در سنگ بنای جامعۀ انسانی است افزود: نوع پایه گذاری و میزان اندیشه و تدبّر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط سقوط یا صعود جامعه تأثیر دارد. انسان تا زمانی که ازدواج نکند دینش در خطر است. زیرا، غرایز جنسی و فشارهای روحی و احساس تنهایی و بیهودگی و نداشتن پناهگاه و عدم احساس مسئولیت اجتماعی و دیگر زیانهای مجرد بودن، به ریشه و اساس ایمان انسان لطمه می زند و آن را متزلزل می کند. اما در اثر ازدواج و تشکیل خانواده و قرار گرفتن در کنار همسری شایسته و محبوب و همدم، هم غریزۀ جنسی کنترل می شود و هم آرامش روحی به وجود می آید و هم توکل انسان به خدا بیشتر می شود و از حالت پریشانی خارج می شود، احساس امنیّت و شخصیت می کند، چشم و فکرش از جاهای دیگر کنده و به همسرش متوجه می گردد.
  • ایشان درادامه به ایجاد احساس مسئولیت در ازدواج اشاره و بیان کرد: انسان تا تنهاست بیشتر در فکر خود است و حرکت او به سوی بی بند باری و هرزگی چندان سخت نیست. به عبارت دیگر اگر ازدواج کرد دیگر تنها نیست بلکه پیش وجدان خود، مسئولیّت زن و فرزند نیز به عهده اوست از این رو حرکت او به سوی بی بند باری، دشوار است و ازدواج همچون سدّی سر راه اوست و او را کنترل می نماید. شواهد بسیاری وجود دارد که جوانان بسیاری بعد از ازدواج سر به راه شده اند و سبک سری و بیراهه رفتن های گذشته را ترک نمودند.
  • این نشست آموزشی در روستای مشکین تپه تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت روستای عصمت آباد درششم شهریور 96 به بهانه هفته ازدواج تشکیل شد.
 
 
بيشتر