اخبار
100درصد خدمات خانه های بهداشت شهرستان بویین زهرا بصورت آنلاین در سامانه «سیب» ثبت می شود دکتر آرش خوشنویس زاده با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن سامانه سیب گفت: در راستای ارائه خدمات بهداشتی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بویین زهرا از پوشش 100 درصدی جمعیت شهرستان بویین زهرا در سامانه یکپارچه بهداشتی(سيب) خبر داد.

دکتر آرش خوشنویس زاده با اشاره به اهمیت و کاربردی بودن سامانه سیب گفت: در راستای ارائه خدمات بهداشتی – درمانی در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های تحول نظام سلامت، سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) راه اندازی شده و در حال اجرا می‌باشد.

تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتی - درمانی مورد نیاز در مراکز و پایگاه‌های سلامت جامعه و خانه‌های بهداشت در این سامانه وارد و ثبت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر از 46خانه های بهداشت شهرستان بویین زهرا 45 خانه متصل به اینترنت بوده و کلیه خدمات خود را بصورت الکترونیکی به جمعیت تحت پوشش خود ارائه می دهند. تنها خانه بهداشت این منطقه بنام حاجی عرب به علت دوری از مرکز شهرستان و شرایط جغرافیایی خاص امکان دسترسی به اینترنت ندارد که امید است در آینده مشکل این روستا نیز مرتفع گردد.

ایشان اظهار داشت: تمامی پوشه‌های خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌های بهداشتی - درمانی در صورت پوشش 100 درصدی این سامانه جمع ‌آوری خواهد شد.
در این سامانه تمام ثبت‌ها از شیوه کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده است و دسترسی به اطلاعات جمعیت تحت پوشش با سهولت و دقت بیشتری در دسترس می با شد.
 
بيشتر