اخبار
نشست آموزشی با حضور بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان بویین زهرا  کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی و ترویج ازدواج سالم در چهار روز ششم  کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی و ترویج ازدواج سالم در چهار روز ششم تا نهم شهریور 96 جهت کلیه بهورزان و مراقبین سلامت مراکز دانسفهان، ارداق، بویین زهرا تشکیل شد.
با توجه به آمار مرگ دریافتی از واحد آمار ستاد شهرستان 9 مورد از 30مورد مرگ گروه هدف جوانان (29-18 سال) (30%) مربوط به سوانح و حوادث ترافیکی می باشد و بر این اساس سوانح و حوادث اولین علت مرگ این گروه هدف در شهرستان می باشد.
تصادف عبارت است از برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر، انسان یا حیوان که منجر به جرح، فوت و خسارتهای مالی می گردد.
عوامل موثر در بروز حوادث ترافیکی
ا- عوامل انسانی: (مصرف مواد مخدر، عدم استفاده از كلاه ايمني در موتور سواران، عدم استفاده از كمر بند ايمني، استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي، خواب آلودگي،  سرعت غير مجاز، افراد مذكر جوان، مشكلات فرهنگي ( فرهنگ رانندگي – فرهنگ رعايت نكات ايمني)، مصرف الكل، مصرف داروها، گروه پرخطر( بچه ها در سنين قبل از مدرسه، سالمندان، محرومين از نظر اقتصادي – فرهنگي، خانواده هاي پر جمعيت، كودكاني كه كمتر تحت مراقبت والدين هستند، كسانيكه وضع بهداشتي نامناسب دارند.)
2- عوامل مرتبط با جاده: (وجود 100 هزار نقطه كـــور ترافيكي، وجود 3 هزار نقطه حادثه خيز در جاده ها، مهندسي ايمني جاده ها.)
3- عوامل مرتبط با خودرو: (وجود خودروهاي فرسوده، صنايع خـــودرو سازي ( ايمني خودرو ها )، تراكم خودرو ها، معاينه نامناسب،نگهداري نامناست.)
مریم درزی رامندی،کارشناس سلامت جوانان مرکز بهداشت بویین زهرا بیان مطالب فوق بر امر پیشگیری در این امر تاکید نموده و آموزش مسائل ایمنی، ارتقای تدابیر ایمنی و عدم مصرف الکل و مواد روان گردان را از اقدامات مهم پیشگیری دانسته و افزود: اگر حادثه بیماری است، آموزش واکسن آن است.
گفتنی است در ادامه این نشست، این کارشناس با اشاره به هفته ازدواج (7-1 شهریور ماه 96) با شعار ترویج ازدواج سالم در جوانان بیان داشت: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری، همکاری درون و بین بخشی سازمانها، آموزش و تشویق جوانان به ازدواج آسان، آگاهی رسانی به خانواده ها در خصوص ترویج ازدواج سالم و حساس سازی اجتماعی در این خصوص از اهم اولویت های اداره سلامت جوانان است.
وی تاکید کرد: اجرای فعالیت های آموزشی - بهداشتی جهت این گروه هدف در مناسبت های مختلف و در طول سال نقش موثری در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد جوانان و خانواده های آنان می باشد.
 
بيشتر