اخبار
مادر در دوران بارداری بیش از هر زمان دیگر نیازمند مراقبت و توجه است ارتقاء سطح سلامت مادران يکي از ارکان اساسي مراقبت هاي بهداشتي درماني است ارتقاء سطح سلامت مادران يکي از ارکان اساسي مراقبت هاي بهداشتي درماني است. از این رو سلامت مادران به عنوان گروه آسيب پذير مورد توجه خاص سياست گذاران برنامه سلامتي قرار دارد و از اولويت هاي بهداشتي مي باشد. ارتقاء کيفي خدمات جهت شناسايي زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع از ضروريات اجرای صحیح برنامه ادغام یافته سلامت مادران می باشد. از طرفی هر بارداری می تواند یک خطر بالقوه باشد، گرچه بارداری و زایمان فرآیندی طبیعی محسوب می شود اما بی شک دوران بارداری پرخطرترین و با اهمیت ترین دوران زندگی هر مادر بوده و نیازمند مراقبت می باشد.
معصومه علمشاهی کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا ضمن بیان مطالب فوق افزود: به همين جهت امروزه شاخص مرگ مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان، يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه در جامعه به شمار مي آيد و همواره كاهش آن از تعهدهاي مهم كشورها بوده است. به همين منظور و براساس اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) در سال 2000 ميلادي، کشورها متعهد شده اند که نسبت مرگ و مير مادران را تا سال 2015 ميلادي 75% نسبت به سال 1990 کاهش دهند.
لازم به ذکر است در نشست هماهنگی فوق که به منظور حساس سازی در خصوص ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به مادران باردار به منظور پیشگیری از وقوع مرگ مادر در روز پنجشنبه نهم شهریور 96 در محل سالن اجتماعات این شبکه وبا حضور 15 نفر از ماماهای مراکز تحت پوشش تشکیل شد مصوب گردید تا پایان هفته بعد جلسات مشابهی برای کلیه ارائه دهندگان خدمات مادران برگزار و صورت جلسات به ستاد شهرستان ارسال گردد.
 
بيشتر