اخبار
به کودکانمان بیاموزیم دندانهایشان را دوست داشته باشند وارنیش تراپی هر ساله با همکاری بهورزان و مراقبین سلامت جهت گروه وارنیش تراپی هر ساله با همکاری بهورزان و مراقبین سلامت جهت گروه سنی 3 تا 6 سال و 6 تا 14 سال انجام می شود که شروع آن از مهرماه،آغاز سال تحصیلی بوده و هر 6 ماه یکبار تکرار می گردد.
راحله میرزایی کارشناس برنامه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت بویین زهرا در برنامه بازآموزی بهورزان و مراقبین سلامت مراکز بوئین زهرا و آراسنج که در روزپنج شنبه نهم شهریور 96 تشکیل شد با تاکید بر رعایت بهداشت دهان و دندان بویژه در بین دانش آموزان افزود: از جمله علائم پوسیدگی دندان می توان به تغییر رنگ مینای دندان به قهوه ای یا سیاه، سوراخ شدن، بوی بد دهان، حساس بودن یا درد گرفتن هنگام خوردن غذای سرد، ترش یا شیرین، گیر کردن موادغذایی بین دندانها و یا پاره شدن نخ دندان و محل های شایع پوسیدگی شامل شیارهای سطح جونده، سطوح بین دندانی، طوق دندان یا ناحیه اتصال لثه یا دنداناشاره کرد.
در ادامهپناه علیهاکارشناسبهزیستی نیز گفت: با توجه به آغاز طرح بینایی سنجی در مناطق شهری و روستایی امیدواریم با همکاری بهورزان در خصوص شناسایی گروه هدف و اطلاع رسانی تاریخ انجام بینایی در روستاها و همکاری با سنجش گران بهزیستی طرح با موفقیت انجام شود.                                                                                              
بيشتر