پرسنل
شیخ سارا
1392/8/21 سه‌شنبه   بی بی سارا شیخ
 
سمت  کارشناس برنامه سلامت سالمندان و برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
 
تلفن محل كار  02833690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس